top of page

אודות

bg-short2.png

פרס
שולמית 
אלוני 

שולמית אלוני הייתה סמל ומופת למאבק נחוש וחסר פניות לזכויות האדם, צדק חברתי וחיים משותפים, כמו גם להפרדת הדת מהמדינה, לזכויות נשים, זכויות קהילת הלהט"בים וההכרה בשונה. בעשייתה הציבורית כמנהיגת אופוזיציה, כשרת חינוך וכשרת המדע והאמנויות, פעלה להגשמת ערכים אלה, פרצה דרכי שיח והתנהלות חדשים, והיוותה לרבים מקור השראה.

איור: אילה טל

:עיצוב לוגו

דוד טרטקובר

פרס שולמית אלוני נועד לטפח יוצרים במגוון סוגות היצירה, אשר עשייתם מעלה תרומה משמעותית לביסוס מורשתה של שולמית אלוני, ולמיצובה כתשתית ערכית לחברה ישראלית הומנית, מתוקנת ושוחרת שלום. הפרס יוענק בכל שנה ליוצר/ת או ליוצרים/ות של יצירה בעלת זיקה לתרבות העברית ולתרבות הערבית, המקדמת זכויות אדם, צדק חברתי וחיים משותפים. בשני תחומי יצירה – האחד פרוזה ושירה; והשני קולנוע, מיצגים אודיו-ויזואליים ותיאטרון.

מדי שנה יוענקו ארבעה פרסים בגובה 20 אלף של כל אחד, באחד משני התחומים, ליוצרי יצירות שהתפרסמו או שודרו בשנתיים שקדמו למועד הענקת הפרס, האחד בתחום התרבות הערבית והשני בתחום התרבות העברית. במקרה של יצירה מעורבת, ערבית ועברית, תקבע הנהלת הפרס לאיזה תחום תרבות לשייכה.

מדי שנה יוענקו גם פרסי מפעל חיים, שהם פרסי הוקרה ליהודים וערבים, שפועלם התרבותי והאמנותי מקדם זכויות אדם, צדק חברתי, שוויון וחיים משותפים. פרס זה אינו פרס כספי.

יושבת ראש ועדת הפרס היא פרופ' גבריאלה שלו.

טקס הענקת הפרס יתקיים מדי שנה בתיאטרון יפו, ביום 10 בדצמבר, יום זכויות האדם הבינלאומי, או בסמוך לו.

אודות הפרס 

הנהלת הפרס